Platby

Informace k platbám

Kategorie NESOUTĚŽNÍ:   platí za pololetí 1 500 Kč – 1x týdně tréninky a 2 000 Kč – 2x týdně

Kategorie MINI SOUTĚŽNÍ:   platí se za pololetí 2 500 Kč – 3x týdně tréninky (zde zahrnuty i generální tréninky mimo rozvrh před soutěžemi, workshopy s trenéry v rámci celého roku)

Kategorie DĚTI SOUTĚŽNÍ:   platí se za pololetí 2 500 Kč – 3x týdně tréninky a 3 000 Kč – 4x týdně tréninky (zde zahrnuty i generální tréninky mimo rozvrh před soutěžemi, workshopy s trenéry v rámci celého roku)

Kategorie JUNIOŘI (SOUTĚŽNÍ):   platí se za pololetí 2 500 Kč – 3x týdně tréninky a 3 000 Kč – 4x týdně tréninky (zde zahrnuty i generální tréninky mimo rozvrh před soutěžemi, workshopy s trenéry v rámci celého roku)

Trénink TECHNIKY – PRO VŠECHNY SOUTĚŽNÍ TANEČNÍKY – 100 Kč/měsíc – platí se za pololetí 500 Kč

Platba I. pololetí musí být uhrazena do 30. 9. 2023
Platba II. pololetí musí být uhrazena do 31. 1. 2024

Veškeré platby proveďte na účet:
Platba na účet:   201302769/0600
Variabilní symbol: datum narození (bez mezer a teček)
Do poznámky uveďte jméno a příjmení tanečníka

(Rodiče, kteří mají v Power od Dance dvě děti, mají na druhé dítě slevu 20% a v případě, že přivedete nového člena do klubu, dostáváte automaticky slevu 20% na kurzovném)

Skip to content